Sporcu Kalbi Muayenesi

Hangi Çocuklara Spor Öncesi Ayrıntılı Kalp Değerlendirmesi Yapılmalı?

Günümüzde COVİD-19 pandemisi nedeniyle çocuklarımızın uzun süre hareketsiz kalması, çocuklarımızı hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkilemektedir. Özellikle büyük şehirlerde spor kulübü olanakları oldukça fazladır. Ailelerimiz çocuklarını çeşitli spor branşlarına yönlendirme konusunda daha şanslı olup spor öncesi değerlendirmede biz çocuk kardiyoloji hekimlerine rahatlıkla başvurabilmektedir.

Amerikan Kalp Cemiyeti spora katılım öncesinde kardiyovasküler tarama için kılavuz yayınlamıştır.

 Spor yapan çocuğun özgeçmişinde;

 1. Göğüs ağrısı, egzersizle göğüste sıkışma ve rahatsızlık hissi
  2. Açıklanamayan senkop (bayılma)
  3. Egzersizle birlikte nefes darlığı, sık nefes alıp verme, halsizlik veya çarpıntı
  4. Kalpte üfürüm ve ek seslerin duyulması
  5. Kan basıncı yüksekliği saptanması (hipertansiyon)
  6. Hekim tarafından kardiyak testlerde saptanan anormallik

 Soygeçmişinde;

 1. Ailede birinci derece akrabalarında bir veya daha fazla bireyde 50 yaşından önce açıklanamayan ani ölüm öyküsü olması
  8. Yakın akrabalarda 50 yaşın altında kalp hastalığı öyküsü olması
  9. Aile bireylerinde hipertrofik kardiyomiyopati veya dilate kardiyomyopati, uzun QT sendromu, Brugada sendromu diğer iyon kanalopatiler, ablasyon öyküsü, pacemaker veya ICD implantasyon öyküsü, Marfan sendromu veya klinik olarak anlamlı olabilecek aritmi öyküsü olması

Fizik muayenesinde;

 1. Kalpte üfürüm ve/veya ek seslerin saptanması
  12. Femoral nabızlarda anormallik (aort koarktasyonu)
  13. Marfan sendromuna ait fiziksel işaretler
  14. Oturur pozisyonda kan basıncı ölçüm anormalliği
Çocuklarda Spor Öncesi Kalp Değerlendirmesi İçin Hangi Tetkikler Yapılmalı?

Öykü ve muayene bulgularına göre her sporcuya detaylı kalp değerlendirmesi yapılmalıdır. Öncelikle dikkatli ve detaylı bir fizik muayenenin ardından EKG ve EKO’nun yanında gerek görülürse eforlu EKG, bazı özel hasta grupları için Holter EKG, Tansiyon Holter, genetik aritmi testleri, solunum fonksiyon testleri (SFT), akciğer grafisi ve bazı biyokimyasal ve genetik kan tetkikleri planlanmalıdır.

Son yıllarda sporcularda, özellikle yarışmalı spor yapanlarda ani kardiyak ölüm bildiriminde artış mevcuttur. Spor sırasında görülebilecek ani ölümlerin önüne geçebilmek için kalp hastalıkları açısından tüm taramalar yapılarak bu risk en aza indirilmelidir. Spor yapılan alanlarda ve özellikle okullarda defibrilatör bulundurulmalı ve bunun temel eğitimi verilerek ani kalp durmalarında hayat kurtarmak mümkün olabilmektedir.

Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde spor yapabilmeleri, sağlıklı spor gelecekleri olması ve gönül rahatlığı ile spora devam edebilmeleri için lütfen gerekli düzenli kalp kontrollerini yaptırınız.