Çarpıntı Nedir?

Çarpıntı kişinin dinlenme halinde iken kalp hızının fazla olduğunu hissetmesidir. Özellikle küçük çocuklarda çarpıntı zaman zaman net olarak tanımlanamamakta ve göğüs ağrısı veya göğsümde kuş çırpınıyor şeklinde ifade edilebilmektedir. Çocuklarda kalp hızı yaşa göre değişkenlik göstermektedir. Yaş küçüldükçe kalp hızı artarken, yaş büyüdükçe kalp hızı azalır.

Çocuklarda Çarpıntı Yapan Nedenler

Stres, korku, panik, heyecan, kaygı (anksiyete), anemi (kansızlık), demir eksikliği ve tiroid bezi hastalıkları, kafeinli yiyecek ve içecekler, bazı ilaç grupları (Özellikle grip ve astım ilaçları, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tedavisinde kullanılan ilaçlar), ritim bozuklukları (Aritmi).

Çocuklarda Ritim Bozukluğu

Kalp hızının normalden çok hızlı atması ‘’taşikardi’’; normalden çok yavaş atması ‘’bradikardi’’ ve/veya kalp atımlarında düzensizliğin, fazladan erken atımların olması ‘’ekstrasistol’’ olarak tanımlanmaktadır. Kalp ritim bozukluklarına  ‘’aritmi’’ denmektedir.

 Çocuklarda ve Bebeklerde Hangi Bulgularda Ritim Bozukluğundan Şüphelenmek Gerekir

Bebekler ve küçük çocuklar çarpıntıyı net olarak ifade edemez. Huzursuzluk, aşırı ağlama, emmede isteksizlik, cilt renginin soluklaşması veya morarması, sık ve hızlı nefes alıp-verme gibi belirti ve bulgular bebekler ve küçük çocuklarda ritim bozukluğu için ipucu olabilir. Büyük çocuklarda ve ergenlerde çarpıntı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çabuk yorulma ve halsizlik, gözlerde kararma, fenalaşma hissi, bayılma (senkop), özellikle efor sırasında ortaya çıkan göğüs ağrısı ve bayılma gibi şikayet ve bulgular varlığında ritim bozukluğu düşünülmelidir.

Ritim bozuklukları zaman zaman epilepsi (sara) nöbetleri ile karışabilmektedir. Bu açıdan nöbet geçirme yakınması olan çocuklar, öncelikle çocuk nöroloji hekimi tarafından değerlendirilmeli ve çocuk nöroloji hekimi tarafından gerek görülmesi halinde çocuk kardiyoloji hekimine de başvurmalıdır.

Okul sağlık taramaları veya sporcu lisans başvuruları sırasında çekilen EKG’de ritim bozukluğu saptanabilir. Maalesef ciddi ritim bozukluklarının ilk bulgusu spor yaparken bayılma hatta ani ölüm olabilmektedir.