250+

Memnun Hastalar
tanishi_03_06_05-01

ELAZIĞ ÇOCUK KARDİYOLOJİ

PROF. DR. BÜLENT KOCA

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

1995-2001

Y. Lisans

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

2002-2006

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Çocuk Kardiyoloji

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

2008-2011

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı : “Juvenil İdiopatik Artritli Çocuklarda Pnömokok Aşılaması”

Tez Danışmanı:  Prof. Dr. Özgür KASAPÇOPUR

Yan Dal Çocuk Kardiyoloji Tezi: Total tamir uygulanmış Fallot Tetralojili çocuklarda sağ ventrikül fonksiyonunun Doku Doppler Ekokardiyografi ve Kardiyak MR ile değerlendirilmesi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Funda ÖZTUNÇ

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Asistan Dr

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

2002-2007

Tbp. Atğm.-Tğm.

Denizli Asker Hastanesi

2007-2008

Arş. Gör.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı

2008-2012

Yrd. Doç. Dr.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Şanlıurfa

2012-2014

(Mecburi hizmet)

Doç. Dr.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Şanlıurfa

20142015

 

 

Prof. Dr.

Elazığ Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Birimi, Elazığ

2021

 

 

 

 Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

1-Nida Çınar: ‘’Atomoxetin kullanan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Sendromlu çocuklarda P Dalga Dispersiyonu.’’ Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

2-Mehmet Timur:’’ Siyanotik konjenital kalp hastalıklı çocuklarda Total Oksidan ve Antioksidan Stres ile Paraksonaz düzeyi değerlendirilmesi.’’ Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

3-Tahsin Gider: ‘’Soluk-tutma nöbetli çocuklarda elektrokardiyografide P Dalga Dispersiyonu.’’ Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

 1. “Güney Doğu Anadolu Bölgesi Şanlıurfa ilinde ilköğretim çağı öncesi çocuklarda doğuştan  veya sonradan  edinilmiş kalp hastalığı sıklığı”, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Başkanlığı, Proje Onayı: B.30.2.HRÜ.0.20.05.00.050.01.04-079, Proje Yürütücüsü Öğretim Üyesi,
 2. “Prematür ve matür bebeklerde anne sütünün oksidatif durumun değerlendirilmesi”, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Başkanlığı, Proje Onayı:28/09/2012/170, 2014.

İdari Görevler:

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 1. Türk Tabipleri Birliği
 2. Türk Pediatri Kurumu (TPK)
 3. Milli Pediatri Derneği
 4. Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği

Ödüller :

 1. 2006 yılı Sezai Bedrettin Tümay Tıp Alanında Araştırma Kategorisi Birincilik ödülü: “Juvenil İdiopatik Artritli Çocuklarda Pnömokok Aşılaması”

Son verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:  

 

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

 

Teorik

Uygulama

 

2011-2012

İlkbahar

Dolaşım sistemi muayenesi

2

2

24

2011-2012

İlkbahar

Çocuklarda Elektrokardiyografi

2

2

24

2011-2012

İlkbahar

Kalp Yetersizliği

2

2

24

2011-2012

İlkbahar

Kardiyomyopatiler

2

2

24

2011-2015

İlkbahar

Endokardit, Perikardit

2

2

24

2011-2015

İlkbahar

Myokardit

2

2

24

2011-2015

İlkbahar

Asiyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları

2

2

24

2011-2015

İlkbahar

Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları

2

2

24

2011-2015

İlkbahar

Akut Romatizmal Ateş

2

2

24

2011-2015

İlkbahar

Çocuklarda Bağ Dokusu Hastalıkları

2

2

24

2012-2015

Sonbahar

Dolaşım sistemi muayenesi

2

2

25

2012-2015

Sonbahar

Çocuklarda Elektrokardiyografi

2

2

25

2012-2015

Sonbahar

Kalp Yetersizliği

2

2

25

2012-2015

Sonbahar

Kardiyomyopatiler

2

2

25

2012-2015

Sonbahar

Endokardit, Perikardit

2

2

25

2012-2015

Sonbahar

Myokardit

2

2

25

2012-2015

Sonbahar

Asiyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları

2

2

25

2012-2015

Sonbahar

Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları

2

2

25

2012-2015

Sonbahar

Akut Romatizmal Ateş

2

2

25

2012-2015

Sonbahar

Çocuklarda Bağ Dokusu Hastalıkları

2

2

25

2012-2015

Kış

Dolaşım sistemi muayenesi

2

2

23

2012-2015

Kış

Çocuklarda Elektrokardiyografi

2

2

23

2012-2015

Kış

Kalp Yetersizliği

2

2

23

2012-2015

Kış

Kardiyomyopatiler

2

2

23

2012-2015

Kış

Endokardit, Perikardit

2

2

23

2012-2015

Kış

Myokardit

2

2

23

2012-2015

Kış

Asiyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları

2

2

23

2012-2015

Kış

Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları

2

2

23

2012-2015

Kış

Akut Romatizmal Ateş

2

2

23

2012-2015

Kış

Çocuklarda Bağ Dokusu Hastalıkları

2

2

23

2012-2015

İlkbahar

Dolaşım sistemi muayenesi

2

2

22

2012-2015

İlkbahar

Çocuklarda Elektrokardiyografi

2

2

22

2012-2015

İlkbahar

Kalp Yetersizliği

2

2

22

2012-2015

İlkbahar

Kardiyomyopatiler

2

2

22

2012-2015

İlkbahar

Endokardit, Perikardit

2

2

22

2012-2015

İlkbahar

Myokardit

2

2

22

2012-2015

İlkbahar

Asiyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları

2

2

22

2012-2015

İlkbahar

Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları

2

2

22

2012-2015

İlkbahar

Akut Romatizmal Ateş

2

2

22

2012-2015

İlkbahar

Çocuklarda Bağ Dokusu Hastalıkları

2

2

22

Not:2013 ve 2015 yılları arasındada aynı dersler gruplar halinde öğrencilere anlatılmaya devam etmiştir.

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
   1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

    A1. F. Oztunc, B. Koca, İ. Adaletli. ‘’Generalised lymphangiomatosis in an 8-year-old girl who presented with cardiomegaly’’. Cardiol Young (ISI). 2011 Aug; 21(4):465-7. doi: 10.1017/S1047951111000205. Epub 2011 Mar 2.

   A2. O. Zahmacioglu, CE Yildiz, B. Koca, M. Ugurlucan, S. Gokalp, G. Cetin, AG Eroglu, F. Oztunc. ‘’Coming from behind to win–a qualitative research about psychological conditions of adolescents who have undergone open-heart surgery for single ventricle between the ages 0-5’’. J Cardiothorac Surg (ISI). 2011 Nov 23;6:155. doi: 10.1186/1749-8090-6-155.

   A3. B. Koca, O. Kasapcopur, S. Bakari, E. Sonmez, F. Oztunc, AG Eroglu, L.Saltık, O. Calay ‘’QT dispersion and cardiac involvement in children with Familial Mediterranean fever’’. Cardiol Young (ISI). 2012 Aug; 22(4):404-9. doi: 10.1017/S1047951111001867. Epub 2011 Nov 9.

   A4. B. Koca, S. Bakari, O. Kasapcopur, E. Celik, F. Oztunc, AG Eroglu, L.Saltık. ‘’P wave dispersion in juvenile idiopathic arthritis patients with diastolic dysfunction’’. Iran J Pediatr.(ISI) 2012 Dec; 22(4):512-8.

   A5. Y. Ergul, K. Nisli, H. Kayserili, B.Karaman, S. Basaran, B. Koca, U. Aydogan, RE Omeroglu, A Dindar. ‘’Cardiovascular abnormalities in Williams syndrome: 20 years’experience in Istanbul’’. Acta Cardiol.(ISI). Doi:10.2143/AC.67.6.2184.667. 2012 Dec; 67 (6):649-55.

   A6. S. Bakari, B. Koca, F. Oztunc. ‘’Heart rate variability in patients with atrial septal defect  and healthy children’’. Journal of Cardiology (ISI). 2013 Jun;61(6):436-9. doi: 10.1016/j.jjcc.2013.01.014. Epub 2013 Apr 22

    A7. B. Koca, F.Oztunc, AG Eroglu, S. Gokalp, M. Dursun, R. Yılmaz. ‘’Evaluation of right ventricular function in patients with operated Tetralogy of fallot using the myocardial performance index and isovolumic acceleration: Comparison with cardiac Magnetic Resonance Imaging’’. Cardiol Young (ISI). Cardiol Young. 2013 May 17:1-8. [Epub ahead of print]. doi:10.1017/S1047951113000504

   A8. M. Abuhandan, F. Bozkuş, N. Demir, E. Eren, B. Koca, O. Kadir Guler, S. Selek. The preoperative and postoperative oxidative status of children with chronic adenotonsillar hypertrophy. Clin Ter (ISI) 2013; 164 (3):e163-167. doi: 10.7417/CT.2013.1562

   A9. Abuhandan M, Demir N, Guzel B, Almaz V, Koca B, Tuncer O, Cakmak A.An Evaluation of Oxidative Status in Serum and Breast Milk of Mothers Giving Birth Prematurely and at Full-Term.

   Iran J Pediatr. 2015 Aug;25(4):e2363. doi: 10.5812/ijp.2363. Epub 2015 Aug 24.   

   A10. Eren E, Koca B, Ture M, Guzel B. Epicardial adiposity in children with obesity and metabolic syndrome. Iran J Pediatr. 2014 Aug;24(4):411-7. Epub 2014 Jul 2.

   A11. Abuhandan M, Solmaz A, Geter S, Kaya C, Guzel B, Yetkin I, Koca B. Evaluation of selenium levels and mean platelet volume in patients with simple febrile convulsion. Iran J Pediatr. 2014 Aug;24(4):401-5. Epub 2014 Jul 2.

    A12. Calik M, Oguz E, Sarikaya S, Kocaturk O, Koca B, Gungor HE, Aksoy N, Yoldas TK, Iscan A. An evaluation of serum paraoxonase together with arylesterase activities and oxidative stress in children with intractable epilepsy: a cross-sectional study. Epilepsy Res. 2014 Nov;108(9):1591-6. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2014.08.007. Epub 2014 Sep 2.

   A13. Koca B, Demir T, Kasapçopur Ö. Use of tissue Doppler and its comparison with other pulse Doppler echocardiography in the evaluation of diastolic functions in patients with active juvenile idiopathic arthritis. Clin Rheumatol. 2015 Aug;34(8):1391-6. doi: 10.1007/s10067-014-2760-6. Epub 2014 Aug 23.

   A14. Gokalp S, Guler Eroglu A, Saltik L, Koca B. Relationships between left heart chamber dilatation on echocardiography and left-to-right ventricle shunting quantified by cardiac catheterization in children with ventricular septal defects. Pediatr Cardiol. 2014 Apr;35(4):691-8. doi: 10.1007/s00246-013-0839-5. Epub 2013 Nov 21.

   A15. Bozkus F, Sarıkaya S, Kocaturk O, Calik M, Abuhandan M, Altintas A, Koca B, Guler OK, Aksoy N, Ulas T. Evaluation of preoperative and postoperative S-100B levels in children with chronic adenotonsillar hypertrophy: preliminary results. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2014;18(10):1549-53.

   A16. Dokumacı DŞ, Doğan F, Yıldırım A, Boyacı FN, Bozdoğan E, Koca B.Brain metabolite alterations in Eisenmenger syndrome: Evaluation with MR proton spectroscopy.Eur J Radiol. 2017 Jan;86:70-75. doi: 10.1016/j.ejrad.2016.11.005. Epub 2016 Nov 4.

   A17. Dogan F, Sen Dokumaci D, Yildirim A, Bozdogan E, Boyaci FN, Koca B, Karakas E. Brain diffusion changes in Eisenmenger syndrome.Br J Radiol. 2016 Dec;89(1068):20151007. Epub 2016 Oct 21.

   A18. Koca B, Sahin S, Adrovic A, Barut K, Kasapcopur O.Cardiac involvement in juvenile idiopathic arthritis. Rheumatol Int. 2017 Jan;37(1):137-142. doi: 10.1007/s00296-016-3534-z. Epub 2016 Jul 14. Review.

    A19. Calik M, Ozkan HY, Ethemoglu O, Koca B, Kazanasmaz H, Karacan N, Dokumaci DS.

   The measurement of both carotid intima-media thickness and epicardial adipose tissue thickness in children with epilepsy receiving antiepileptic drug therapy.Epilepsy Behav. 2018 Jun 22;85:110-114. doi: 10.1016/j.yebeh.2018.05.042. [Epub ahead of print]

  B1. B. Koca, O. Kasapcopur, S. Bakari, E. Celik, O. Calay. ‘’QT dispersion and cardiac involvement in patients with juvenile idiopathic arthritis’’. Pediatric Rheumatology 2011, 9(Suppl 1):P141. 61 pp. Proceedings of 18th Pediatric Rheumatology. European Society (PReS) Congress Bruges, Belgium. 14-18 September 2011

  B2. B. Koca, Ö. Kasapçopur, S. Bakari, E. Çelik, A.G. Eroğlu, L. Saltık, F. Öztunç, O. Calay.  ‘’P wave dispersion and cardiac involvement in patients with juvenile idiopathic arthritis’’. Pediatric Rheumatology 2011, 9(Suppl 1):P142. 61 pp. Proceedings of 18th Pediatric Rheumatology. European Society (PReS) Congress Bruges, Belgium. 14-18 September 2011

   B3. I.L. Saltık, S. Gökalp, B. Koca, N. Narin, G. Akçurin. New ‘’Bioabsorbable’’ septal repair implant for percutaneous closure of atrial septal defect: First experiences. PP-046. 30 pp. SCAI Global Interventional Summit Istanbul, Turkey October 22-24,2010

   

  1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

   D1. B. Koca, F. Oztunc, Y. Yalcın. ‘’Crossed pulmonary arteries in conjunction with tetralogy of Fallot’’. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011 Sep; 39(6):499-500. doi: 10.5543/tkda.2011.01491

  D2. CE Yıldız, O. Zahmacıoğlu, B. Koca, V. Oktay, S.Gökalp, AG Eroğlu, G. Çetin, F. Öztunç. ‘’Bebeklik döneminde siyanotik kalp hastalığı nedeniyle açık kalp cerrahisi uygulanmış ergenlerde kendilik algısı ve yaşam niteliği’’. Türk Ped Arş (ISI). 2011; 46: 220-7.Doi: 10.4274/tpa.46.78

  D3. B. Koca, AG Eroğlu, S.Gökalp, L. Saltık, F. Oztunc. ‘’Angiography findings after late bidirectional cavopulmonary shunt operation at mid-term follow-up’’. Anadolu Kardiyol Derg. (ISI). 2011 Dec; 11(8):738-9. doi: 10.5152/akd.2011.197. Epub 2011 Dec 3.

  D4. B. Koca, O. Kasapcopur, M. Aslan, AK Goksel, TE Ercan, B. Kocazeybek, N. Arisoy, B. Duzgun. ‘’Pneumococcal Vaccination in Juvenile Idiopathic Arthritis’’. Ann Paediatr Rheum. 2012; 1(1): 47-53 doi: 10.5455/apr.010720120028

  D5. B. Koca, L. Saltık, AG Eroglu. ‘’Pulmoner arterden kaynaklanan sol koroner arter anomalisi (ALCAPA) olan 11 yaşında yakınmasız olgu’’. Türk Ped Arş (ISI). 2012; 47: 298-301. Doi: 10.4274/tpa.619.

   D6. B. Koca, S. Bakari, F. Öztunç. ‘’Correlation among the heart rate variability indices in healthy children and those with atrial septal defect’’. Turk Kardiyol Dern Ars. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013 May;41(3):193-8. doi: 10.5543/tkda.2013.37676.

  D7. F.Ataseven, F. Öztunç, B. Koca, S. Gökalp, AG Eroglu, L. Saltık. ‘’Valvüler Pulmoner Stenozlu Türk Çocuklarında Orta-Uzun Dönem İzlem Sonuçları’’. Anadolu Kardiyol Derg. (ISI). 2013 Sep;13(6):619-20. doi: 10.5152/akd.2013.214. Epub 2013 Sep 10. 

   D8. B. Koca, F. Oztunc, S.Cicek, AG. Eroglu, R.Besikci. ‘’Bivalvular calcification in a 9-year-old child presenting with syncope’’. Anadolu Kardiyol Derg. (ISI). Anadolu Kardiyol Derg. 2013 Dec;13(8):E 47-8.

  D9. M. Abuhandan, M. Çalık, V. Almaz, S. Geter, S.Selek, B. Koca, A.İşcan. ‘’ Bakteriyel menenjitli çocuklarda tedavi öncesi ve sonrası S-100b ve oksidatif durumun değerlendirilmesi’’.Klimik Dergisi. 2012;25:67-70, Doi:10.5152/kd.2012.19

  D10.E. Eren, M. Abuhandan, B. Güzel, B. Koca, O. Başpınar. A Treatable Cause of Cardiomyopathy: Vitamin D Deficiency. The Journal of Current Pediatrics 2015;13:143-6

  D11. CE. Yıldız, K. Binnetoğlu, A. Tongut, A. Açıkgöz, B. Koca, G. Çetin. Dilate Kardiyomiyopati’nin nadir ancak tedavi edilebilir bir sebebi: ALCAPA. Yeditepe Medical Journal 2012;6(21): 502-505

  D12. M. Abuhandan, H. Kandemir, C. Kaya, B. Güzel, F. Karababa, B. Koca, M. Çevik. Fonksiyonel Karın Ağrısı Olan Çocukların Yaşam Kaliteleri ve Psikiyatrik Özellikleri. Selçuk Tıp Dergisi 2014;30(1): 15-18

  D13. T. Gider, B. Koca, M. Çalık, A. Yıldırım, S. Demirpençe. P Wave Dispersion in Children with Breath-holding Spells. Turk J Neurol 2016;22: 117-120

  D14. A. Yıldırım, S. Demirpençe, B. Koca, HT. Çelik, S. Ünverdi. Yenidoğanda Ciddi Kalp Yetersizliğinin Nadir Bir Nedeni: Galen Ven Malformasyonu. Journal of Harran University Medical Faculty Cilt 12. Sayı 1, 2015

  D15. F.Öztunç, B. Koca, C. Akdeniz. X-Linked Hypertrophic Cardiomyopathy and Wolf-Parkinson-White Syndrome (Danon Disease):A case with A LAMP-2 Gene mutation. Pediatr Heart Jouarnal 2014; 1 (2):279-80

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan poster/sözel bildiriler

   E1. S. Gökalp, AG. Eroğlu, B. Koca, İL. Saltık, F. Öztunç. ‘’Pulmoner hipertansiyonu olmayan izole ventriküler septal defektli olgularda ekokardiyografideki sol kalp boşluklarının kateter anjiyografide şant miktarı ile ilişkisi’’. Sözel Bildiri No:21. 26 pp. 9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 05 – 08 Mayıs 2010, Eskişehir.

  E2. F. Öztunç, S. Gökalp, B Koca, AG Eroğlu. ‘’Fetal Ekokardiyografide Sol Koroner Arter Sağ Ventrikül Fistülü’’. Sözel Bildiri No:23. 77 pp.10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 04 – 07 Mayıs 2011-Gaziantep.

   E3. G. Altun, K.  Babaoğlu, K. Binnetoğlu, F. Demirbaş, B. Koca, L Saltık. ‘’Santral siyanozun ve burun kanamasının nadir bir nedeni: herediter hemorajik telenjiektazi’’. Poster Bildiri No:065. 244 pp.10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 04 – 07 Mayıs 2011-Gaziantep.

  E4. S. Gökalp, B. Koca, AG Eroğlu, L. Saltık, F. Öztunç. ‘’Doğuştan düzeltilmiş transpozisyonlu bir olguda vena kava inferiyorun hepatik kesintisi olmaksızın azigos ven dilatasyonu’’. Poster Bildiri No:074. 265 pp. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 04 – 07 Mayıs 2011-Gaziantep.

  E5. S. Gökalp, AG. Eroğlu, B. Koca, L. Saltık, F Öztunç. ‘’Senning operasyonu uygulanmış büyük arter transpozisyonunda pulmoner venöz baffle obstruksiyonu’’. Poster Bildiri No:089.296 pp. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 04 – 07 Mayıs 2011-Gaziantep.

  E6. B. Koca, AG. Eroğlu, S. Gökalp, L. Saltık. ‘’Scimitar Sendromu: Olgu Sunumu’’. Poster Bildiri No:102.317 pp. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 04 – 07 Mayıs 2011-Gaziantep

  E7. EY İmamoğlu, AG Eroğlu, S. Gökalp, B. Koca, L. Saltık, F. Öztunç. ‘’Primer mitral kapak prolapsusu olan çocuklarda QT dispersiyonu ve ventrikuler ritm bozuklukları’’. Türk Ped Arşivi 2011; 46 Özel Sayı: 1-12. Sözel Bildiri No:2. 1 pp. 47. Türk Pediatri Kongresi 10-14 Mayıs 2012-Gazi Magusa-KKTC.

   E8. B. Koca, F. Öztunç. ‘’Geniş QRS’li  taşikardi ile başvuran hipertrofik kardiyomyopati olgusu’’. Türk Ped Arşivi 2011; 46 Özel Sayı: 1-12. Sözel Bildiri No:24. 9 pp. 47. Türk Pediatri Kongresi 10-14 Mayıs 2012-Gazi Magusa-KKTC.

   E9. B. Koca, F. Öztunç, AG Eroğlu, S. Gökalp, M. Dursun, R. Yılmaz. ‘’Tüm düzeltme ameliyatı yapılan Fallot tetralojili hastalarda sağ ventrikül disfonksiyonunun pulsed dalga doku Doppler yöntemi ve kardiyak manyetik rezonans ile değerlendirilmesi’’. Sözel Bildiri No:5. 82 pp. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 18 – 21 Nisan 2012-İzmir.

   E10. B. Koca, F. Öztunç, S. Çiçek, AG Eroğlu, R. Beşikçi. ‘’Senkop İle başvuran bivalvüler kalsifikasyon vakası’’. Poster Bildiri No:187. 414 pp.  11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 18 – 21 Nisan 2012-İzmir.

  E11. M. Çalık, M. Abuhandan, H. Ekegüngör, A. Akal, B. Koca, N. Çınar. ‘’Multiple anomalili Crouzon Sendromlu bir olgu’’. Türk Ped Arşivi 2012; 47 Özel Sayı: 21-132. Poster Bildiri No:220. 126 pp. 48. Türk Pediatri Kongresi 16-20 Mayıs 2012-Antalya.

  E12. B. Koca, E. Eren, A. Solmaz, M. Türe, B. Güzel, G. Altun. ‘’Metabolik sendromu olan veya olmayan obez çocuklarda Tei indeksi ve Epikardiyal yağ dokusu kalınlığı’’. Poster Bildiri No:262. 146 pp.  12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 1 – 5 Mayıs 2013-Fethiye.

  E13. E. Eren, B. Koca, M. Türe, B, Güzel. ‘’Çocuklarda epikardiyal yağlanma ve obezite ilişkisi.’’ Poster Bildiri No:270. 149 pp.  12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 1 – 5 Mayıs 2013-Fethiye.

  E14. B. Koca, L. Saltık. ’’Ateş  şikayeti ile başvuran sağ atrial mixom olgusu’’. Ekokardiografik sözel olgu sunumu -08.187 pp. 12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 1 – 5 Mayıs 2013-Fethiye.

  E15.B. Koca, H. Kapaklı, M. Türe. ‘’ Kardiyomegali ayırıcı tanısında Kist Hidatik’’. Ekokardiografik sözel olgu sunumu -09.188 pp. 12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 1 – 5 Mayıs 2013-Fethiye.

  E16. B. Koca, T. Demir, Ö. Kasapçopur, M. Abuhandan.’’ Aktif Juvenil İdiopatik Artritli çocuklarda sol ventrikül diastolik fonksiyonunun geleneksel pulse-Doppler ekokardiyografi ve doku-Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi.’’ Sözlü sunumu -09.20 pp. 12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 1 – 5 Mayıs 2013-Fethiye.

  E17. B. Koca, H.İ. Demir, E. Erek, S. Aydın, A, Yıldırım.’’ Nadir Bir Kardiyak Tümör:Anjiosarkom.’’ Poster Bildiri No:007. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 15 – 18 Nisan 2014 – Pamukkale-Denizli.

  E18. A. Yıldırım, S. Demirpençe, B. Koca, H.T. Çelik, S. Ünverdi. ‘’Yenidoğanda Ciddi Kalp Yetersizliğinin Nadir Bir Nedeni: Galen Ven Malformasyonu’’ Poster Bildiri No:030. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 15 – 18 Nisan 2014 – Pamukkale-Denizli.

  E19. B. Koca, A. Yıldırım. ‘’Parakardiyak Kist Hidatik Olgusu.’’ Poster Bildiri No:108. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 15 – 18 Nisan 2014 – Pamukkale-Denizli.

  E20.B. Koca, H.İ. Demir, E. Erek, D. Suzan, A.Yıldırım. ‘’Aort Koarktasyonu İçin Kalp Cerrahisi Geçiren Olguda GelişenAortik İnterruption.’’ Poster Bildiri No:328. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 15 – 18 Nisan 2014 – Pamukkale-Denizli.

  E21. L.Saltık, S. Gökalp, B. Koca, A.G. Eroğlu. ‘’Atrial Septal Defektin Transkatater Tedavisinde ‘’Bioabsorbable’’ Seçenek: İlk Deneyimler’’. Poster Bildiri No:035. 9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 5 – 8 Mayıs 2010 Eskişehir.

  E22. B.Koca, A.G. Eroğlu, S. Gökalp, L. Saltık.’’Glenn Şantı Yapılan Fonksiyonel Tek Ventriküllü Hastalarda Kateter-Anjiografi Sonuçlarımız.’’ Poster Bildiri No:014. 9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 5 – 8 Mayıs 2010 Eskişehir.

  E23. E.Eren, B. Koca, M. Abuhandan, B. Güzel, O. Başpınar.’’Dilate Kardiyomyopatinin Tedavi Edilebilir Bir Nedeni: Vitamin D Eksikliği’’. Poster Bildiri No:292. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi  16-19 Nisan 2014 Diyarbakır.

  E24. B. Koca, İ. Yıldırım. ‘’Kardiyak Rabdomyom Saptanan Üfürümlü bir Süt Çocuğu Olgusu.’’ Poster Bildiri. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 16-19 Nisan 2014 Diyarbakır.