Edinsel Kalp Hastalıkları

Çocuklarda en sık görülen edinsel yani sonradan kazanılan kalp hastalıkları Akut Romatizmal Ateş (ARA) ve Kawasaki hastalığıdır.

Akut Romatizmal Ateş’e bağlı romatizmal kalp hastalığı, halk arasında ‘beta mikrobu’ olarak bilinen streptokok bakterilerinin neden olduğu boğaz enfeksiyonu sonrası görülmektedir. Akut romatizmal ateş (ARA) en sık 5-15 yaş arası çocukları etkilemektedir. Akut romatizmal ateşte eklemler, kalp, beyin, cilt ve cilt altı doku etkilenmekte olup kalpteki etkileri kalıcı olabilmektedir. Akut romatizmal ateş kalpte en sık kapakları etkileyerek kalp kapaklarında yetersizlik ve darlık yapabilmektedir.  Akut romatizmal ateş kalpte kapaklar dışında kalp zarını etkileyerek kalp zarında sıvı toplanmasına (perikardit, perikardiyal efüzyon) ve kalp kasını etkileyerek miyokardite (kalp kası iltihabı) neden olabilmektedir.

Çocukluk döneminde sık görülen bir diğer edinsel kalp hastalığı ise Kawasaki hastalığı (Kawasaki sendromu) veya mukokutanöz lenf nodu sendromudur. Kawasaki hastalığının kesin sebebi bilinmemektedir. Muhtemelen vücudun bağışıklık sistemini tetikleyen daha çok viral enfeksiyonlar sonrası ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Çocukluk döneminde sık görülen bir diğer edinsel kalp hastalığı ise Kawasaki hastalığı (Kawasaki sendromu) veya mukokutanöz lenf nodu sendromudur. Kawasaki hastalığının kesin sebebi bilinmemektedir. Muhtemelen vücudun bağışıklık sistemini tetikleyen daha çok viral enfeksiyonlar sonrası ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Kawasaki hastalığı çocukluk çağında en sık 1-2 yaşlarında görülmekle birlikte 17 yaşına kadar her yaş grubunda görülebilmektedir. Kawasaki hastalığı kalbi besleyen damarlar olan koroner arterleri etkileyerek genişleme, dilatasyon ve anevrizma yapabilmekte nadir de olsa kalıcı etkiler bırakabilmektedir. 5 günden uzun süren ateş, vucütta kızarıklık, döküntü, dudaklarda kırmızılık ve çatlaklar, çilek dili, gözlerde kızarıklık ve boyun lenf bezi şişliği olması durumunda Kawasaki hastalığı akla gelmelidir.

Kalp kası iltihabı olan miyokardit, kalp zarı iltihabı olan ve kalp zarında sıvı toplanması yapabilen perikardit, doğumsal kalp hastalığı olan çocuklarda daha sık görülen enfektif endokardit, kalp hası hastalıkları (kardiyomiyopatiler) olan hipertrofik kardiyomiyopati ve dilate kardiyomiyopati diğer edinsel kalp hastalıkları olarak sayılabilir.